Menai Seafood Festival 2017

Dear All / Annwyl Bawb

Unfortunately, due to a lack of funding and of volunteers to help organise Menai Seafood Festival, we regrettably write to inform you that this year's event has been suspended. / Yn anffodus, oherwydd y diffyg mewn cyllid, a gwirfoddolwyr i helpu trefnu Gŵyl Bwyd Môr Menai, yr ydym gwaetha’r modd yn ysgrifennu i adael i chi wybod bod yr ŵyl eleni wedi ei gohirio. 

A smaller scale Foodslam-style event ('Seafood Slam') is being considered and further information regarding this will be announced by Gorau Mon in coming weeks. / Mae digwyddiad steil- Slam Bwyd ar raddfa lai (‘Slam Bwyd Môr’) yn cael ei gysidro, a bydd gwybodaeth bellach ynglŷn â hyn yn cael ei gyhoeddi gan Gorau Môn yn yr wythnosau i ddilyn. 

If further funding becomes available and volunteers come forward to help organise the event, there may be an opportunity for the festival to take place in 2019. / Os y bydd cyllid ychwanegol yn dod ar gael, a gwirfoddolwyr yn dod ymlaen i roi cymorth i drefnu’r digwyddiad, efallai y bydd cyfle i’r ŵyl ddigwydd yn 2019. 

Anybody interested in putting themselves forward as a volunteer or sponsor should contact us on info@menaiseafoodfestival.com / Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnig eu hunain fel gwirfoddolwr, neu noddwr gysylltu â ni drwy info@menaiseafoodfestival.com 

Menai Seafood Festival Committee / Pwyllgor Gŵyl Bwyd Môr Menai