Croeso

Digwyddiad ym Mhorthaethwy i ddathlu treftadaeth arfordirol Gogledd Cymru a’r cyfoeth o fwyd môr a physgod sydd ar gael o amgylch glannau Ynys Môn. Arddangosiadau coginio, marchnad cynnyrch lleol, celf a chrefft, cerddoriaeth a gweithgareddau i’r plant. Mynediad am ddim.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd
  • Newyddion

    Newyddion

  • Be’ Sy’ Ymlaen

    Be’ Sy’ Ymlaen

Cynnyrch lleol

Cynnyrch lleol

Bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn ymfalchïo mewn amgylchedd farchnad brysur gyda physgotwyr lleol, cyflenwyr bwyd môr, ffermwyr lleol a chynhyrchwyr crefftwyr ar ac o amgylch Ynys Môn. Dewch i brofi rhai o’r danteithion coginiol hyn.
Read More
Arddangosiadau

Arddangosiadau

Bydd nifer o gogyddion enwocaf Gogledd Cymru, ynghyd â rhai o gogyddion brwd yr ardal, yn rhannu eu ryseitiau blasus, awgrymiadau a thechnegau gyda chi. Ewch draw i'r babell arddangos - gwyliwch y meistri ar waith, a chael cerdyn ryseitiau bwyd môr.
Read More
Arddangoswyr

Arddangoswyr

Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai yn cynnwys tua 100 o stondinau gyda ffermwyr, pysgotwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos peth o’r cynnyrch gorau – o’r tir a’r môr – y mae gan yr ardal i’w gynnig.
Read More
Yr Wythnos Forol

Yr Wythnos Forol

Mae Wythnos Forol Môn 2015 yn cyd-daro â’r Ŵyl Bwyd Môr. Bydd y rhaglen wythnos hon o ddigwyddiadau yn eich helpu i syrthio mewn cariad â’n môr. Dysgwch pam mae o mor arbennig ac fe gewch eich ysbrydoli i helpu i’w warchod.
Read More