Croeso

Digwyddiad ym Mhorthaethwy i ddathlu treftadaeth arfordirol Gogledd Cymru a’r cyfoeth o fwyd môr a physgod sydd ar gael o amgylch glannau Ynys Môn. Arddangosiadau coginio, marchnad cynnyrch lleol, celf a chrefft, cerddoriaeth a gweithgareddau i’r plant.

Be sy mlaen
  • Newyddion

    Newyddion

  • Be sy mlaen

    Be sy mlaen

Cynnyrch lleol

Cynnyrch lleol

Bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn creu amgylchedd farchnad brysur gyda physgotwyr, cyflenwyr bwyd môr, ffermwyr a chynhyrchwyr lleol o Ynys Môn a the hunt. Dewch i brofi rhai o’r danteithion a fydd ar gael.
Read More
Arddangosiadau

Arddangosiadau

Bydd nifer o gogyddion mwyaf adnabyddus Gogledd Cymru yn rhannu eu ryseitiau blasus, awgrymiadau a thechnegau gyda chi. Ewch draw i'r babell arddangos - gwyliwch y meistri wrath eu gwaith, a chofiwch gael cerdyn ryseitiau bwyd môr i fynd adref efo chi.
Read More
Arddangoswyr

Arddangoswyr

Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai yn cynnwys tua 100 o stondinau gyda ffermwyr, pysgotwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos rhai o’r cynnyrch gorau – o’r tir a’r môr – sydd gan yr ardal i’w gynnig.
Read More
Prosiect ysgolion

Prosiect ysgolion

Cyn y prif ddigwyddiad, bydd tîm yr Ŵyl Bwyd Môr yn cynnal rhaglen addysg yn seiliedig ar thema'r môr. Bydd cogyddion, biolegwyr morol, beirdd a darlunwyr yn cynnal gweithdai addysgiadol rhyngweithiol mewn chwe ysgol leol.
Read More