Croeso

Digwyddiad ym Mhorthaethwy i ddathlu treftadaeth arfordirol Gogledd Cymru a’r cyfoeth o fwyd môr a physgod sydd ar gael o amgylch glannau Ynys Môn. Arddangosiadau coginio, marchnad cynnyrch lleol, celf a chrefft, cerddoriaeth a gweithgareddau i’r plant.

Ymunwch â ni
  • Newyddion

    Newyddion

  • Ymunwch â ni

    Ymunwch â ni

Cynnyrch lleol

Cynnyrch lleol

Bydd Gŵyl Bwyd Môr Menai yn creu amgylchedd farchnad brysur gyda physgotwyr, cyflenwyr bwyd môr, ffermwyr a chynhyrchwyr lleol o Ynys Môn a the hunt. Dewch i brofi rhai o’r danteithion a fydd ar gael.
Read More
Arddangosiadau

Arddangosiadau

Bydd nifer o gogyddion mwyaf adnabyddus Gogledd Cymru yn rhannu eu ryseitiau blasus, awgrymiadau a thechnegau gyda chi. Ewch draw i'r gofod arddangos - gwyliwch y meistri wrath eu gwaith, a chofiwch gael cerdyn ryseitiau bwyd môr i fynd adref efo chi.
Read More
Arddangoswyr

Arddangoswyr

Mae Gŵyl Bwyd Môr Menai yn cynnwys tua 100 o stondinau gyda ffermwyr, pysgotwyr a chynhyrchwyr lleol yn arddangos rhai o’r cynnyrch gorau – o’r tir a’r môr – sydd gan yr ardal i’w gynnig.
Read More
Prosiect ysgolion

Prosiect ysgolion

Cyn y prif ddigwyddiad, bydd tîm yr Ŵyl Bwyd Môr yn cynnal rhaglen addysg yn seiliedig ar thema'r môr. Bydd cogyddion, biolegwyr morol ac artistiaid yn cynnal gweithdai addysgiadol rhyngweithiol mewn ysgolion cynradd lleol.
Read More